RRETH NESH

  Me shume rreth Nikqi&Associates

  • Nikqi & Associates u ka dhënë bizneseve dhe individëve shumë vite mbrojtje të besueshme juridike, këshilla dhe përfaqësim në një larmi të gjerë shërbimesh juridike në Republikën e Kosovës. Ekipi familjar i firmës së tre avokatëve të testuar dhe me përvojë e kanë bërë detyrën e tyre t’u shërbejnë sipërmarrësve, bizneseve dhe individëve që punojnë dhe investojnë në Kosovë, duke siguruar secilit me integritetin profesional dhe kujdesin e personalizuar që ka fituar Nikqi & Associates një emër të nderuar në mesin e klientëve dhe Komuniteti. Juristët në Nikqi & Associates specializohen në një larmi fushash të mbivendosura që mbulojnë të gjitha aspektet e së drejtës së biznesit, civil dhe civil për vendasit dhe të huajt që kërkojnë të mbrojnë dhe ruajnë të ardhmen e tyre dhe jetesën.
  • Firma krenohet me sigurimin e zgjidhjeve ligjore që janë produkt i një ekspertize të fuqishme dhe një njohuri të plotë të ngjarjeve dhe çështjeve lokale, njohuri që çdo avokat përdor rregullisht në dobi të klientëve.
  • Zyra e firmës Peje ofron shërbime në gjuhën angleze, shqipe dhe serbo-kroate, duke i dhënë të gjithë shërbimit të përkushtuar dhe të nderuar, për të cilin secili Nikqi ka kryer si familjen, ashtu edhe veten e tij. Ndërtimi i një biznesi dhe investimi, qoftë në një vend të huaj apo të një personi, kërkon avokat me integritet dhe përvojë nëse dëshiron të ketë sukses. Nikqi & ​​Associates i ka dhënë Republikës së Kosovës ekspertizën e provuar me kohë dhe të provuar të një familje të mbërthyer në praktikën e ligjit, duke u dhënë banorëve dhe investitorëve vëmendjen dhe rezultatet që i kanë dhënë firmës një shkallë kaq të admirueshme të suksesit
Top