Bashkepuntoret

Ata te cilet na bejne me te fuqishem jane bashkepuntoret!

Burim Berisha

COMING SH.P.K

COM-ING është një kompani lokale e TIK-ut me lokacion në Pejë, pronar i kompanisë COM-ING është Burim Berisha.

Sherbimet:

 • Software development
 • Windows Server Technology
 • Networking
 • Consulting
 • Training
 • Backup Disaster Recovery

Burim Berisha

COMING SH.P.K

COM-ING është një kompani lokale e TIK-ut me lokacion në Pejë, pronar i kompanisë COM-ING është Burim Berisha.

Sherbimet:

 • Software development
 • Windows Server Technology
 • Networking
 • Consulting
 • Training
 • Backup Disaster Recovery

Burim Berisha

COMING SH.P.K

COM-ING është një kompani lokale e TIK-ut me lokacion në Pejë, pronar i kompanisë COM-ING është Burim Berisha.

Sherbimet:

 • Software development
 • Windows Server Technology
 • Networking
 • Consulting
 • Training
 • Backup Disaster Recovery
Top